ข่าวสาร

ข่าว

12th CMU NEUROSURGERY FORUM 2020

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่เว็บไซต์ https://w3.med.cmu.ac.th/medmeeting/neurosurgery/ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 63 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 63

READ MORE

ข่าว

11th CMU Neurosurgery Forum 2019

11th CMU Neurosurgery Forum 2019

READ MORE

ข่าว

Residency Training

READ MORE

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ

⇒⇒⇒ เกณฑ์การรับและคัดเลือก ⇐⇐⇐

***“ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือสงสัยผลการคัดเลือก สามารถยื่นหนังสืออุทธรณ์

(ตามแบบฟอร์ม “หนังสืออุทธรณ์_CMU Neurosurgery unit”)    ภายใน 7 วันหลังทราบผล

Topics

Topics

Interhemispheric Transcollosal Approach

READ MORE

Topics

Lateral orbitotomy to remove orbital hemangioma

READ MORE

Topics

Infected intracranial aneurysm

Case ผู้ป่วยชายไทยอายุ 28 ปี ไม่มีโรคประจำตัวใด ๆ 3 สัป […]

READ MORE

Topics

Endoscopic removal of 4th ventricular neurocysticercosis

READ MORE

Topics

Remote Cerebellar Hemorrhage

READ MORE

Topics

Neuro-legal problem conference 21 มกราคม 2559

READ MORE