ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ

⇒⇒⇒ เกณฑ์การรับและคัดเลือก ⇐⇐⇐

***“ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือสงสัยผลการคัดเลือก สามารถยื่นหนังสืออุทธรณ์

(ตามแบบฟอร์ม “หนังสืออุทธรณ์_CMU Neurosurgery unit”)    ภายใน 7 วันหลังทราบผล

ข่าวสาร

ข่าว

11th CMU Neurosurgery Forum 2019

11th CMU Neurosurgery Forum 2019

READ MORE

ข่าว

Residency Training

READ MORE

Topics

Topics

Lateral orbitotomy to remove orbital hemangioma

READ MORE

Topics

Infected intracranial aneurysm

Case ผู้ป่วยชายไทยอายุ 28 ปี ไม่มีโรคประจำตัวใด ๆ 3 สัป […]

READ MORE

Topics

Endoscopic removal of 4th ventricular neurocysticercosis

READ MORE

Topics

Remote Cerebellar Hemorrhage

READ MORE

Topics

Neuro-legal problem conference 21 มกราคม 2559

READ MORE