ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                         สอบถามรายละเอียดได้ที่   : คุณอุไรวรรณ จันทวาลย์   โทร 053-934535 , 086-4306798

ประกาศการรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ

⇒⇒⇒ เกณฑ์การรับและคัดเลือก ⇐⇐⇐

***“ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือสงสัยผลการคัดเลือก สามารถยื่นหนังสืออุทธรณ์

(ตามแบบฟอร์ม “หนังสืออุทธรณ์_CMU Neurosurgery unit”)    ภายใน 7 วันหลังทราบผล

  • 📌📌📌สาขาประสาทศัลยศาสตร์   รับแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2566   1  ตำแหน่ง

Topics

Topics

Interhemispheric Transcollosal Approach

READ MORE

Topics

Lateral orbitotomy to remove orbital hemangioma

READ MORE

Topics

Infected intracranial aneurysm

Case ผู้ป่วยชายไทยอายุ 28 ปี ไม่มีโรคประจำตัวใด ๆ 3 สัป […]

READ MORE

Topics

Endoscopic removal of 4th ventricular neurocysticercosis

READ MORE

Topics

Remote Cerebellar Hemorrhage

READ MORE

Topics

Neuro-legal problem conference 21 มกราคม 2559

READ MORE