หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชั้น 2 อาคารบุญสมมาร์ติน
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053945533 แฟกซ์ 053946139

email: admin@neurosurgerycmu.com