12th CMU NEUROSURGERY FORUM 2020

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  (หลังจาก 30 พ.ย.63  กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโดยตรง)
สำหรับรอบ Early Registration และจองห้องพัก  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น !!!

ตรวจสอบผลการจองห้องพักได้ที่นี่ !!!!!!!

(**หากไม่พบข้อมูลการจองของท่าน กรุณาติดต่อคุณอุไรวรรณ จันทวาลย์ 0864306798**)

⇓⇓  สามารถ download หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมได้ที่นี่  ⇓⇓

*** ขอความกรุณาท่านเตรียม Mask มาและใส่ Mask ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม ตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม ทางผู้จัดงานจะติดต่อท่านทางอีเมลล์

 

กรณีมีข้อซักถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อคุณอุไรวรรณ จันทวาลย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-934535 หรือ 086-4306798  Id line : 0864306798

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมของหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ มช.
ฝ่ายทะเบียนและที่พัก
12th CMU Neurosurgery Forum 2020
Division of Neurosurgery, Department of surgery
Faculty of Medicine, Chiang Mai University