ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์
Wanarak Watcharasaksilp

email : wanarak@neurosurgerycmu.com | Tel : 0539-3-5570

Post Graduate study & Training :

 • Fellowship in neurovascular surgery, Fujita Hospital, Nagoya, Japan, 2013
 • Resident Trainee in Neurosurgery , Songklanakarin University , Songkla , Thailand, 2001
 • Resident Trainee in general surgery, Chiangmai University, Chiang Mai, Thailan, 1999
 • Resident Trainee in general surgery, Chiangmai University, Chiang Mai, Thailand, 1995

Certificate Obtained :

 • Certificate for ATLS from Royal College of Surgeon ,Thailand, 2004
 • Diploma of Thai Board of Neurosurgery from Medical Council of Thailand, 2001
 • Diploma of Thai Board of Surgery from Medical Council of Thailand and F.R.C.ST from Royal College of Surgeon, 1999
 • Certificate for Basic Surgery and Science from Royal College of Sugeon of Thailand, 1997
 • Certificate for Basic Surgery and Science from Royal College of Sugeon of Thailand, 1997
 • Certificate for Clinical science from Faculty of Medicine , Chiangmai University, 1996
 • M.D. and license from Medical Council of Thailand, 1995

Academic Position :

 • Staff Neurosurgical Unit, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chiangmai University, Chiangmai,Thailand
 • Instructor of ATLS, Royal College of Surgeon of Thailand

Fields of Interest :

 • Neurovascular Surgery
 • Skull base sugery
 • Trauma

Publication :

 • Kriengsak Limpastan, MD.,Tanya Norasathada,M.D., Wanarak Watcharasaksilp,M.D.,Tanat Vaniyapong, M.DFactors influencing the outcome of decompressive craniectomy used in the treatment of severe traumatic brain injury. J Med Assoc Thai, Vol96(6), 2013: 678-82
 • Kriengsak Limpastan, MD.,Tanya Norasathada,M.D., Wanarak Watcharasaksilp,M.D.,Tanat Vaniyapong, M.DSilicone injected cadaveric head for neurosurgical dissection : Prepared from defrosted cadaver. Asian Journal of Neurosurgery, Vol.8(1), 2013 : 1-3
 • Watcharasaksilp W, Suwansirikul S. Intracerebral Hemorrhage cause by a ruptured oncotic aneurysm from choriocarcinoma metastasis. AJNS  2013;8:48-50.
 • สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ์, วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์, วาสนา วงค์ประเสริฐ, จันทร์ฉาย  ปันจักร. ผลของการหย่าเครื่องช่วยหายใจโดยใช้แนวปฏิบัติจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และปัจจัยทำนายการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำเร็จในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท. Neurological Surgery 2011;2:127-35.
 • Monsathaporn S, Watcharasaksilp W, Chittawatanarat K. Tight Control of Blood Glucose during Neurosurgical Intensive Care, a Preliminary Report. Neurological Surgery 2011;2:15-22.
 • Khonara J, Rerkasem K, Apihartpiyakul C, Sakonwasun C, Watcharasaksilp W, Waniyapong T, Norasethatada T, Jittawatanarak K. Immunonutrition  and Cytokine Response in Patients with Head Injury. J Med Assoc Thai 2009;92:188-94.
 • Sittiporn punyanitya M.D., Benjaporn Chaiwun M.D., Niwat Sisuwong B.Sc., Sumalee Pruksakorn , Wanarak Watcharasaksilp M.D.  Research and development of hemostatic gelatin made in chiang mai university 1 Volum 47, No. 1, March 2008, Pages 163-176
 • Sittiporn Punyanitya M.D., Waravut Kittiwuttanagul M.D., Thunya Norasetthada  M.D., Wanarak Watcharasaksilp M.D., Tanat vaniyapong M.D. CLINICAL TRIAL OF VENTRICULOPERITONEAL SHUNT MADE IN THAILAND Original Articles Volum 47, No.4, December 2008, Pages 163-176