พญ.ศิริประภา มนต์สถาพร

พญ.ศิริประภา มนต์สถาพร ประสาทศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต