นพ.กฤษณะ ปริยวาที

นพ.กฤษณะ ปริยวาที ประสาทศัลยแพทย์
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น