ปีการศึกษา 2566  หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ มีแพทย์ประจำบ้านทั้งหมด 12 คน ได้แก่

Korawit-resize
นพ.กรวิชญ์  เงินแก้ว
Korawit   Ngernkeaw
25122562 BE_๑๙๑๒๒๕_0007
นพ.บุญมนัส  เอกนิพิฐพิทยา
Boonmanus Aeknipitpittaya
S__31375377
นพ.ชนุตม์   เชาว์
Chanut Chow
118769644_991714927908933_1302498870063170278_n
นพ.ภาณุวัฒน์  ทักษอุดม
Panuwat   Thaksaudom

Screenshot 2023-07-19 115621
นพ.ธนธรณ์   กิจบูรณะ
Thanathorn  Kijburana
118783386_2583279738551616_104368214420950958_n
พญ.ปวรกาญจน์  จิตต์มั่น
Pawornkarn  Jittmun
Screenshot 2023-07-19 115831
นพ.ศิรวิชญ์  เผ่ากันทะ
Sirawich  Paokunta
Screenshot 2023-07-19 120105
นพ.วศิน  พิพิธพงศ์สันต์
Wasin  Pipitpongson
S__63635518
นพ.วรท วิวัฒนสราญรมย์
Warot Wiwatsaranrom
S__63635509
นพ.กุลวรรณ์ ศรีสกุลชวาลา
Kulwant Srisakulchawla
S__20611106
นพ.ศรัณย์ ธีรอภิศักดิ์กุล
Saran  Teera-apisakkul
S__71204996
พญ.ชัญญานุช  เชื้อเมืองพาน
Chanyanut  Chuamuangphan
S__103211014
นพ.วัชรพงศ์  ธิติพงศานนท์
Watcharaphong  Thitiphongsanon