การส่งต่อผู้ป่วย

กรณีฉุกเฉิน

    1. โทรติดต่อ call center รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เบอร์โทร 053937799
    2. ส่งภาพฟิล์มปรึกษาที่ consult2@neurosurgerycmu.com

กรณีไม่ฉุกเฉิน

    • นัดผู้ป่วยมายังห้องตรวจผู้ป่วยนอกตามตารางตรวจผู้ป่วยนอก

ตารางผ่าตัด

หน่วยประสาทศัลยศาสตร์มีผ่าตัดทุกวัน ณ หน่วยผ่าตัด 7 ชั้น 3 ตึกศรีพัฒน์
โดยมีตารางผ่าตัดดังนี้

วันห้อง 6ห้อง 5
จันทร์ ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์ อ.นพ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก
อังคาร ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์
พุธ รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน
พฤหัสบดี ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐธาดา
ศุกร์ ผศ.นพ.ชุมพล เจตต์จำนงหมุนเวียนกันคนละสัปดาห์

ตารางตรวจผู้ป่วยนอก

หน่วยประสาทศัลยศาสตร์มีการตรวจผู้ป่วยนอกทุกวัน ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเบอร์ 2 เวลา 9:00 เป็นต้นไป

วันแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ผศ.นพ.วนรักษ์
วัชระศักดิ์ศิลป์
ผศ.นพ.ชุมพล
เจตต์จำนง
แพทย์ประจำบ้าน
อังคารรศ.นพ.เกรียงศักดิ์
ลิ้มพัสถาน
ผศ.นพ.ธัญญา
นรเศรษฐธาดา
ผศ.นพ.ธนัฐ
วานิยะพงศ์( บ่าย)
แพทย์ประจำบ้าน
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์ผศ.นพ.ธนัฐ
วานิยะพงศ์
อ.นพ.จิระพงศ์
วงศ์ฟัก
แพทย์ประจำบ้าน

* คลินิกโรคถุงน้ำไขสันหลังในเด็ก (myelomeningocele clinic) : ทุกวันอังคารบ่าย สัปดาห์แรกของเดือน ร่วมกับหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

 

หอผู้ป่วย

หอผู้ป่วยทางประสาทศัลยศาสตร์มีดังต่อไปนี้

หอผู้ปวยที่ตั้งจำนวนเตียง
หอผู้ป่วยสามัญชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี20
หอผู้ป่วยวิกฤติทางประสาทศัลยศาสตร์ชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์8
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติทางประสาทศัลยศาสตร์ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี9
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติอุบัติเหตุชั้น 2 อาคารบุญสม-มาร์ติน8
หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมองชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์4
หอผู้ป่วยกุมารศัลยศาสตร์ชั้น 8 อาคารสุจิณโณ3